Skautskú košeľu a vybavenie nájdete na stránke www.scoutshop.sk

Rovnošaty
Publikácie
Doplnky

Rovnošata a výbava skauta patrí k jeho identifikácii a možnosti stotožňovať sa s týmto hnutím.  Oficiálna stránka www.scoutshop.sk prevádzkovaná ústredím SLSK Vám ponúka všetko čo potrebujete k správnemu skautovaniu a osobnému napredovaniu.

  • – rovnošaty
  • – publikácie
  • – doplnky a iné

Čo skaut potrebuje ?

Byť súčasťou skautskej rodiny.
Byť pripravený na rôzne situácie.
Vedieť sa zbaliť do prírody a prežiť v nej.
Šíriť posolstvo a učiť nové generácie.