Sledujte nás aj na sociálnych sieťach

Vitajte na stránke Skauti-Šaľa

 

         Sme nezisková organizácia a našim cieľom je zlepšiť úroveň budúcej občianskej spoločnosti, najmä po stránke charakterovej, telesnej a duchovnej. Nahradiť sebectvo službou, vytvoriť z detí mravne i telesne silného človeka, ktorý by svoje schopnosti využíval vo svojom živote a pri službe blížnemu.

Našu základňu momentálne tvorí 63 osôb

Ak sa k nám chcete pridať aktuálne voľné miesta si viete pozrieť v kontaktoch u jednotlivých radcov družín.

- 61 členov
-2 čakatelia na členstvo

Aktuálny stav členov zboru Marec 2022