SKAUTING JE PRIATEĽSTVO!

Skauting (z angl. Scout – prieskumník) je výchovné hnutie mládeže zamerané na celkový rozvoj mladého človeka. Tento zámer sa snaží dosiahnuť tzv. skautskou metódou, ktorá zahŕňa tieto prvky:

  • aktívny pobyt v prírode (turistika, táborenie, ochrana prírody),
  • fungovanie v malých tímoch (družinový systém),
  • učenie sa činnosťou, hrou; čo najmenej teórie,
  • morálne hodnoty (sľub a zákon),
  • rôzne výzvy, skúšky a ciele pre osobnostný rast (osobné napredovanie),
  • priateľská pomoc dospelého..

Skauting využíva zmysel mladých ľudí pre romantiku a priateľstvo. Vychováva ich aj v rôznych praktických zručnostiach, k pevnej vôli, dôveryhodnosti a čestnosti, tímovej práci, vodcovským zručnostiam, zodpovednosti za seba a okolie, osobnej iniciatíve a pod.

V súčasnosti má skauting približne 50 miliónov členov po celom svete.

Zakladateľ skautského hnutia

 

                     Zakladateľ skautingu Lord Robert Baden Powell prezívaný aj Bí-Pí bol vojak, ale predovšetkým zakladateľ skautského hnutia. Vyrastal s mamou a so siedmimi súrodencami, pretože jeho otec zomrel veľmi mladý. Už v detstve sa Robert naučil, že musí doma pomáhať. Stal sa z neho veľmi poriadkumilovný a zodpovedný človek. Bol veľmi veselý a rád sa hral so svojími bratmi, sestrami a priateľmi. Spolu športovali, nocovali v prírode a pozorovali zvieratá. Raz zažili úžasné dobrodružstvo! Postavili si čln a plavili sa dolu Temžou – riekou, čo tečie cez Londýn. Keď mal Bí – Pí 19 rokov, vstúpil do armády a odišiel do Indie. Bola to veľmi zaujímavá krajina a naučil sa tam veľa vecí. Dostal sa aj do Afriky, kde ho domorodci volali „vlk, ktorý nikdy nespí“, pretože rád skúmal krajinu vo dne, aj v noci. 

                    Keď mal Bí – Pí 53 rokov, odišiel z armády a začal robiť niečo zábavné, zmysluplné, dôležité pre deti a mladých ľudí. Čerpal pritom zo svojich bohatých životných skúseností. To bol začiatok skautingu.

                    Skauting rozbehol tento britský generál v roku 1907 táborom pre 12 chlapcov na anglickom ostrove Brownsea. Hlavnou myšlienkou bolo rozvíjať deti, aby sa stali čestnými a zodpovednými ľuďmi, ktorí sa dokážu obetovať pre druhých. O pôvodne chlapčenské hnutie rýchlo prejavili záujem aj dievčatá, a tak sa stalo univerzálnym hnutím pre všetkých mladých ľudí, ktoré sa veľmi rýchlo šírilo do celého sveta. Dodnes je skautská organizácia najväčšou mládežníckou organizáciou na svete.

                   V Česku sa skauting šíril už od roku 1911. V roku 1914 bola založená skautská organizácia Junák – český skaut. Na Slovensku, ktoré bolo v tom čase súčasťou Uhorska, vznikol prvý skautský oddiel v Komárne v roku 1913.

V Šali vznikom 36. Stopársky zbor v 1993, ktorý úspešne fungoval a vychoval mnoho detí.  Zbor sa po 14 rokoch rozpadol.

                  V roku 2019 vznikol nový 19. Zbor Obojživelníkov Šaľa vďaka rodičom pôsobiacich okolo materského centra Mamy Mamám. Zhodou okolností pri vzniku stáli aj dvaja bývalí členovia 36. Zboru. Tým sme nadviazali na úspešnú etapu Šalianskej skautskej cesty vo výchove detí. 

AKO VYCHOVÁVAME V SKAUTINGU DETI

                  Deti veku 0-5r. Predškoláci tvoria vekovú kategóriu, ktorá sa od ostatných odlišuje hlavne v tom, že fungujú s rodičmi a len ojedinele sa pod vedením školenej dospelej osoby stretávajú na schôdzkach. Ako veková kategória však majú veľký zmysel, lebo deti sa učia novým zručnostiam a zároveň sa upevňuje vzťah detí s rodičmi, ak robia zaujímavý program spoločne.

 

                  Deti 6-11r. Pre vĺčatá a včielky je dôležitá dobrá nálada, priateľstvá a učenia sa novým zručnostiam. To sa učia pomocou hier, výletov a táborov, na ktorých sa využívajú rozprávkové témy. Deti sa stávajú nebojácnymi rytiermi, veselými objaviteľkami alebo tajuplnými škriatkami. Pomocou hier a rozprávok sa učia lepšie vychádzať s rovesníkmi, počúvať starších, rozvíjať kreativitu a zručnosti.

 

                  Deti 11-14r. Pre skautky a skautov je dôležité objavovanie – nielen nových území, ale aj nových priateľstiev, životných výziev a hodnôt. V tomto veku sa učia mladí získavať sebadôveru a skúsenosti vlastnými zážitkami. Učia sa z nezdarov a tešia sa z úspechov. Preto je pre skautskú vekovú kategóriu vytvorená celá programová ponuka v duchu dobrodružstva, objavovania a priateľstiev.

 

Skautom už neponúkame rozprávkové symboly. Ich výraznými vlastnosťami je chuť objavovať a zažiť dobrodružstvo. Nie je dôležité, či sa skauti hrajú na objavovanie cudzej planéty alebo ostrova. Novým územím môže byť neznáma krajina, ale aj územie neprebádaných objavov či dimenzii. Adrenalín a napätie prebúdza záujem skautov a motivuje ich k činom.

Všestranný rozvoj

V skautingu sa snažíme o všestranný rozvoj našich členov. Aktivity majú ešte prvky hry, ale dôležitým krokom je pochopenie a uvedomenie si, k čomu hrou smerujeme. Že samotná aktivita nás niečomu učí a vychováva. Program sa zameriava na šesť oblasti rozvoja:

Sociálny – tolerancia, spolupráca, občianstvo

Citový – poznávanie citov, ich vyjadrovanie a ovládanie, priateľstvo

Telesný – znalosť tela, hygiena, zdravý životná štýl

Intelektuálny – rozširovanie vedomosti, tvorivosť, spracovávanie informácii

Charakterový – formovanie identity a hodnôt, samostatnosť, iniciatíva

Duchovný – objavovanie duchovného dedičstva, hľadanie duchovného rozmeru, náboženská tolerancia

 

Chris May venovali pieseň skautom!

Chris May je mladá kapela z Kežmarku, ktorej členmi sú Kristián Majer, Filip Bečaver a Filip Vojtech. Žáner, ktorý hrajú, by sa dal charakterizovať ako folk s prímesou indie a popu. Hrajú od leta roku 2019, kedy aj vydali svoj prvý singel Ako za starých čias. Na jeseň roku 2020 debutovali EPčkom s názvom Nostalgia. Ich posledným počinom boli skladby Lampióny a Modrý pondelok. Súčasťou ich debutového EP Nostalgia je aj pieseň Skautská, o ktorej je tento článok.

„Ku skautingu som sa dostal už na základnej škole. Moja sestra chodila do 3. zboru Aničky a Bořivoja Uhrových v Kežmarku a keďže všetci moji súrodenci chodili na skauting, dostal som sa tam aj ja. Skautingu som sa naplno venoval asi 12 rokov, a preto som sa chcel zavďačiť aspoň takýmto malým gestom v podobe piesne. Samotná pieseň obsahuje spomienky na skautské podujatia a tábory, v ktorých som prežil väčšinu svojho dospievania. Hlavne som chcel podotknúť na kolektív, ktorým som bol obklopený v tomto období a to, že mi priniesol veľa do môjho života. Skautingu sa už síce naplno nevenujem, ale stále ostáva v mojom srdci a v piesni.

Filip Vojtech Benzín

Keď a sa chceš dozvedieť viacej o Slovenskom skautingu pozri si naše oficiálne stránky kde sa dozvieš viacej informácii.