Ochrana detí pred ublížením

Projekt realizovaný s podporou nadácie ČSOB.

               Volám sa Erik ELEK. Vítam Vás na stránke skautov zo Šale, ktorá sa venuje téme ochrany detí pred hrozbami v prostredí spoločenstiev. Rozhodli sme sa vďaka podpore nadačného fondu Československej obchodnej banky priniesť informácie k veľmi závažnej téme dneška. Je jasné, že sa deti dnešnej mladej generácie správajú inak. V súčasnosti sa objavujú medzi deťmi a mládežou prejavy extrémneho správania, ktoré ústia do seba-poškodzovania, úzkostí až depresie či nezdravých vzťahov. Žiaľ niektoré zahraničné medicínske kruhy a psychologické práce konštatujú, že významnou mierou sa na tom podieľa intenzívne používanie „smart“ telefónu a množstvo stráveného času v online priestore.

-Ako prispieva online prostredie duševnému zdraviu detí a ich emocionálnej inteligencii?

-Kedy a koľko času majú deti a teenageri tráviť so zobrazovacími médiami?

-V koľkých rokoch je zdravé dať deťom do ruky telefón s internetom?

-Aký je zdravý balans trávenia času s mobilom?

-Ako pomôcť deťom s duševnými problémami, aby sme predišli potenciálnej traumatizácii?

-Ako má rodič reagovať na požiadavky vlastných detí  ohľadne využívania online priestoru, aby ostali v bezpečí?

a mnohé ďalšie informácie sa dozviete práve na tejto stránke.

Deti sú dnes pod ohromnou paľbou informácii z online prostredia. Viac ako kedykoľvek predtým. Ich každodenným spoločníkom a kamarátom sa stal mobilný telefón. Okrem toho, že sa u nich nevyvíjajú prirodzené sociálno-spoločenské prejavy podliehajú tlaku reklám, vplyvu influencerov a manipulatívnym skupinám osôb.

       AKO Z TOHO VON?

             Pokúsime sa spojiť viacerých odborníkov s rôznymi pohľadmi na túto novodobú problematiku a fenomén digitalizácie a sociálnych sietí. Cez rozhovory so špecialistami Vám priblížime možné riešenia situácií, kybernetických prejavov, škodlivých návykov, ktoré nás ovplyvňujú ako rodičov, spolužiakov, priateľov, skautov. Spoločné rozhovory ponúkneme vo forme videa priamo na našej stránke a video platformách ako je youtube. Taktiež sa môžete tešiť na spoločné stretnutia s prednáškami, kde sa o tejto téme môžeme porozprávať a ponúknuť riešenia cez rozhovor priamo s Vami.
 

Som rád, že máme v našom tíme RNDr. Martinu Vagačovú úspešnú certifikovanú lektorku, rodičovskú a výchovnú poradkyňu, ktorá sa už viac ako 13 rokov venuje rodičom, vychovávateľom a pedagógom. Prednáša a vedie kurzy Efektívneho rodičovstva a rodičovské kluby. Pomáha nám rodičom pozorovať dieťa spôsobom, vďaka ktorému objavíte jeho jedinečnosť.

„Výskumy z oblasti neuropsychológie ukazujú, že ak chceme naplno využiť schopnosti nášho mozgu učiť sa, byť zvedaví a tvoriví, potrebujeme zažívať bezpečie a priatie. Všetci vieme, že vytváranie takéhoto prostredia nieje pre rodičov a učiteľov jednoduchou úlohou. Martina Vagačová ponúka praktické postupy, vďaka ktorým môžeme objavovať cestu k prijatiu a bezpečiu spolu s našimi deťmi.“  Napísala o Martine Vagačovej, Mária Tiňová, klinická psychologička.

Erik ELEK
Martina VAGAČOVÁ
Jan STRÁNSKÝ
Lívia Hlmkan

1. RODIČIA SÚ KĽÚČOM K VÝCHOVE ( Martina Vagačová)

            Najdôležitejšia úloha v živote rodiča je výchova a jeho poslanie je sprevádzať deti tak, aby boli samostatné, kriticky mysliace, dokázali sociálne komunikovať, mali úctu sami k sebe. Rodič predstavuje pre svoje dieťa vždy miesto, kde nájde bezpečný prístav v ťažkostiach, ktoré ho môžu zastihnúť. Z rodiča sa časom  stane prarodič a jeho úloha je pomôcť pri výchove ďalšej generácie. Cíti sa tak užitočný a má zmysel života. Jadrová rodina je pre dieťa to najdôležitejšie, aby sa cítilo bezpečne. Je to miesto, kde sa vždy bude cítiť doma, kde bude úprimne vypočuté a našou úlohou je ochraňovať ho kým sa osamostatní.   Vybudovali sme si svet, ktorý je pohodlný a umožňuje nám žiť americké ideály. S rozvojom digitalizácie komunikujeme inak, často si nerozumieme a vzniká veľa nedorozumení. Deti sa nám vzďaľujú a mnohokrát nedokážu správne reagovať na vypäté situácie vyplývajúce z našej výchovy. Dnešné deti komunikujú online, táto komunikácia však postráda neverbálnu zložku a tak vznikajú mnohé nedorozumenia. Deti strácajú schopnosť argumentovať a stávajú sa terčom šikany verbálnej ako aj digitálnej.

Mali by sme sa nad tým zamyslieť a tieto digitálne prostriedky deťom limitovať. Namiesto digitálnej pestúnky im dopriať nudu, stolovú hru, rozhovor a záujem o ne samé. Zvážiť potrebu mobilného telefónu, odsunúť jeho kúpu do čo naj najvyššieho veku. Ideálne do 14-15 rokov, aby sme predišli ich ublíženiu v digitálnom prostredí a rozvinuli inteligenciu ako aj emocionálnu zrelosť . Doprajme im, aby sa stretávali v skupinách detí a žili reálny život vonku a v prírode. Učme ich z kníh a doprajme im učiteľa namiesto digitálnej výučby.

Keď dieťaťu dáme do ruky vlastný mobil, zoberieme mu veľkú časť detstva a faulujeme ho tým aj v ďalekej budúcnosti. Vďaka počítačom a internetu máme prístup k všetkým vedomostiam histórie ľudstva, kontakt na najlepšie univerzity s online prednáškami, možnosť písať si a porozprávať s najmúdrejšími ľuďmi na planéte. 

Je tu však paradox, ktorý som našiel v knihe Slávky Kubíkovej  : POČÍTAČ + DIEŤA ≠ MYSLENIE

Ak potrebuje dieťa pracovať alebo učiť, raz za čas sa zabaviť  alebo komunikovať v skupinách môže použiť zariadenie vaše. Sme to my rodičia čo tvoríme ich budúcnosť a chránime ich pred ublížením.

#1 Rozhovor s Martinou Vagačovou

V prvom rozhovore sa dozviete, ako vychovávať deti, aby sme ich pripravili na digitálny svet s Martinou Vagačovou

Kedy dať do ruky dieťaťu telefón, ako docieliť, aby sa nám zverovali a informovali nás o tom, ako sa správajú na internetových sieťach. Ako ochrániť deti pred hrozbami digitalizácie? Vďaka nadácii ČSOB ponúkame projekt ochrana pred ublížením širokej verejnosti.

 

 

2. NAŠE DETI HLÚPNU !!! ( Martin Jan Stránský )

             Človek si nedokáže uvedomiť dopady digitálneho sveta, pokiaľ ich má pred sebou od malička. Dnes je úplne bežné, že deti od útleho veku pozerajú zobrazovacie médiá zakaždým, keď prejavia plač, hnev, chuť sa hrať s dospelým. Rodičia majú pocit, že ich deti sú spokojné a tiché. Majú ich zavreté v detskej izbe, ležiace v postieľke s detskou ochranou pred nesprávnym obsahom z youtube. Takto trávia svoje dni a svoje detstvo dnešné digitálne deti. Dokážu ovládať smart zariadenia a rodičia si myslia, že sú šikovné, hotoví malí IT odborníci.

               Už sa však objavujú prvé náznaky, že to nebude taká správna voľba zamestnávať digitálnu pestúnku. Že čas trávený za obrazovkami od útleho detstva prináša konzumentom obsahu nemalé komplikácie. Poruchy reči, pozornosti, poruchy spoločenských zručností a empatie, závislosti a iné prejavy, ktoré sú zjavné ešte v predškolskom veku.

                Deti sa pričinením rodičov stávajú menej inteligentnými a ich detský mozog sa nedokáže naplno vyvinúť.  Zapríčiňujú to zobrazovacie médiá, cez ktoré ich nielen zabávame ale aj učíme. Nie sú to len nepodložené tvrdenia a strašenie . Dlhé roky tento fenomén skúma MUDr.  Martin Jan Stránský, americký neurológ z českými koreňmi. Pán Stránský dlhodobo prednáša a približuje dopad moderných technológií na vývin mozgu a duševné zdravie. Momentálny trend a vývoj spoločnosti nazýva DE(EVOLÚCIA). Žiaľ na vrchole Nášho technologického rozvoja nastáva opačný trend vývoja ľudstva. Vychovávame generáciu, ktorá môže byť tá posledná. Deti sú dnes nešťastné, emocionálne nezrelé, duševne atakované zo všetkých smerov. Nedokážu sa sústrediť na učenie, prácu, vzťahy. 

                   Ponúkam osobu Martina Jána Stránskeho a jeho nespočetné videá a rozhovory, ktoré si môžete napozerať a spraviť si vlastný obraz o digitálnych zobrazovacích médiách a ich dopade na neurologický vývoj našich detí. 

#2 Video s Janom Stránským

Martin Jan Stránský je veľmi zaneprázdnený človek a rozprávať sa s ním o týchto témach z mojej iniciatívy neprinesie viac informácii, ako keď si nájdete jeho videá a texty na internete.

Digitálne technológie sú veľmi toxické pre ľudský mozog.  Mozog sa nevyvíja správne a vznikajú rôzne poruchy, ktoré vedú k slabším výsledkom v škole a špeciálnemu prístupu k deťom. Nedokážeme vychovať samostatných, tvorivých, zdravých potomkov, ktorí zodpovedne prevezmú riadenie našej spoločnosti a vychovajú ďalšie generácie. Je toto cesta, ktorá vedie k nášmu koncu?

 

 

3. OTÁZKA: Kedy dať deťom mobil? !!!
ODPOVEĎ: Keď si myslíte, že je pripravené na PORNO! ( Lívia Halmkan Smiešna)

                  Lívia Halmkan = www.tlakovyhrniec.sk . Úžasná iniciatíva, ktorá otvára veľmi tabuizované témy. Ani netušíme, čo naše deti robia s mobilom v ruke.  Ku akým obsahom  sa dokážu dostať nielen vlastnou alebo aj cudzou zásluhou cez kamarátov alebo kamarátky. Lívia Halmkan a jej tím je skvelá partia, ktorá dokáže hľadať odpovede, aby sme my vedeli o tejto veľkej nástrahe online sveta. Štatisticky už 9-10 ročný chlapci a 11 ročné dievčatá vedia, čo je pornografia a už videli rôzne obsahy na túto tému. Mobilný telefón berie deťom mladosť. Je to fakt, ktorý sa nedá prehliadnuť. Je dôležité vedieť, ako vyzerajú jednotlivé fázy sexuálneho vývoja od detstva až po dospelosť, ako môžu rodičia svoje deti sprevádzať sexuálnym dozrievaním.
Rodič si môže všimnúť  prejavy detskej masturbácie, a či/kedy majú rodičia spozornieť ak masturbuje ich dieťa ešte pred pubertou. Cez internet deti častokrát dostávajú extrémne obsahy, skresľujúci pohľad na vzťah a sexuálny život. Majú nezdravé očakávania v nezrelom veku.

                    Tím tlakový hrniec sa angažuje na školách a prispieva osvetou v témach ako sú rodičovstvo, pornografia, tehotenstvo. Majú informácie z prvej ruky o tom, ako to v súčasnom školskom prostredí chodí a aké sú tie najaktuálnejšie hrozby.

#3 Video s Petrom Pöthe a Líviou Halmkan

Peter Pöthe – detský psychoterapeut, o pornografii, sexuálnom dozrievaní a rodičovstve rozpráva o súčasnom pohľade na správanie detí a základ detského dozrievania. Pohľad na hľadanie spôsobu komunikácie intimity so svojimi deťmi.

 Dôležité je byť blízko svojich detí. Byť im vzorom vo vzťahoch a rozprávať sa otvorene o potrebách. Dievčatá sa identifikujú cez mamy a chlapci cez otcov. Je jasné, že príde potreba vysvetliť niečo o sexualite. Tieto debaty sú pre rodičov ťažké. Kedy začať a ako?