Ochrana detí pred ublížením

Projekt realizovaný s podporou nadácie ČSOB.

               Volám sa Erik ELEK. Vítam Vás na stránke skautov zo Šale, ktorá sa venuje téme ochrany detí pred hrozbami v prostredí spoločenstiev. Rozhodli sme sa, vďaka podpore nadačného fondu Československej obchodnej banky, priniesť informácie k veľmi závažnej téme dneška. Je jasné, že sa deti dnešnej mladej generácie správajú inak. V súčasnosti sa objavujú medzi deťmi a mládežou prejavy extrémneho správania, ktoré ústia do seba-poškodzovania, úzkostí až depresie či nezdravých vzťahov. Žiaľ niektoré zahraničné medicínske kruhy a psychologické práce konštatujú, že významnou mierou sa na tom podieľa intenzívne používanie „smart“ telefónu a množstvo stráveného času v online priestore.

-Ako prispieva online prostredie duševnému zdraviu detí a ich emocionálnej inteligencii?

-Kedy a koľko času majú deti a teenageri tráviť so zobrazovacími médiami?

-V koľkých rokoch je zdravé dať deťom do ruky telefón s internetom?

-Aký je zdravý balans trávenia času s mobilom?

-Ako pomôcť deťom s duševnými problémami, aby sme predišli potenciálnej traumatizácii?

-Ako má rodič reagovať na požiadavky vlastných detí  ohľadne využívania online priestoru, aby ostali v bezpečí?

a mnohé ďalšie informácie sa dozviete práve na tejto stránke.

Deti sú dnes pod ohromnou paľbou informácii z online prostredia. Viac ako kedykoľvek predtým. Ich každodenným spoločníkom a kamarátom sa stal mobilný telefón. Okrem toho, že sa u nich nevyvíjajú prirodzené sociálno-spoločenské prejavy, podliehajú tlaku reklám, vplyvu influencerov a manipulatívnym skupinám osôb.

       AKO Z TOHO VON?

             Pokúsime sa spojiť viacerých odborníkov s rôznymi pohľadmi na túto novodobú problematiku a fenomén digitalizácie a sociálnych sietí. Cez rozhovory so špecialistami Vám priblížime možné riešenia situácií, kybernetických prejavov, škodlivých návykov, ktoré nás ovplyvňujú ako rodičov, spolužiakov, priateľov, skautov. Spoločné rozhovory ponúkneme vo forme videa priamo na našej stránke a video platformách ako je youtube. Taktiež sa môžete tešiť na spoločné stretnutia na prednáškach, kde sa o tejto téme môžeme porozprávať a ponúknuť riešenia cez rozhovor priamo s Vami.
 

Som rád, že máme v našom tíme RNDr. Martinu Vagačovú úspešnú certifikovanú lektorku, rodičovskú a výchovnú poradkyňu, ktorá sa už viac ako 13 rokov venuje rodičom, vychovávateľom a pedagógom. Prednáša a vedie kurzy Efektívneho rodičovstva a rodičovské kluby. Pomáha nám rodičom pozorovať dieťa spôsobom, vďaka ktorému objavíte jeho jedinečnosť.

„Výskumy z oblasti neuropsychológie ukazujú, že ak chceme naplno využiť schopnosti nášho mozgu učiť sa, byť zvedaví a tvoriví, potrebujeme zažívať bezpečie a priatie. Všetci vieme, že vytváranie takéhoto prostredia nieje pre rodičov a učiteľov jednoduchou úlohou. Martina Vagačová ponúka praktické postupy, vďaka ktorým môžeme objavovať cestu k prijatiu a bezpečiu spolu s našimi deťmi.“  Napísala o Martine Vagačovej, Mária Tiňová, klinická psychologička.

                   Martina odporúča aby sa rodičia a deti snažili o spoločné chvíle najviac ako to je možné. Zdravý vzťah pomáha riešiť všetky problémy a nedostatky vyplývajúce z neporozumenia rodičov k potrebám ich detí. Ku správnej komunikácii patrí priamy kontakt a rešpektujúci prístup. V každom veku by sme sa mali snažiť držať si vzťah dôverný. Budovanie vzťahu otca a dcéry tak isto ako otca a syna bez priameho zásahu vonkajšieho prostredia. Toto vonkajšie prostredie sú mobilné telefóny, ktoré berú našim deťom nielen detstvo ale ich držia v nezdravých skupinách, ktoré ich zraňujú. Podľa Martiny je dôležité mať rodinné rituály a dodržiavať ich. Treba sa veľa rozprávať a čítať si príbehy, ktoré umožnia deťom získať zázemie rodiny a tým tak zdravej komunity.

                      S mobilným telefónom dávame deťom bránu do života dospelých. Preto dnes bežne viníme dievčatá piatej, šiestej triedy ako sú upravené podľa najlepšej módy, ktorá v minulosti patrila dospelým ženám.  Ďalšia skvelá odborníčka, ktorá prehovorila o nezdravom fenoméne je Lívia Hamlkan Smiešna. Venuje sa téme, ktorú dnešný rodičia školopovinných detí chtiac nechtiac zažívajú . Je normálne, že deti prvého stupňa veľmi dobre vedia, čo je to porno. Žiaľ to vedia aj deti, ktoré nemajú priamo mobilné zariadenie. Ich „skvelí“ spolužiaci im poukazujú rôzne obsahy, z ktorých by aj niektoré dospelé ženy alebo muži mali traumu. Lívia z praxe, ktorú uskutočnila, veľmi dobre vie, že porno negatívne poškodzuje vzťahy mužov a žien. Venuje sa tejto téme v jej projekte www.tlakovyhrniec.sk. Z jej záveru je zrejmé, že deti by mali dostať svoj prvý telefón od 14 rokov. Aj to s možnosťou kontroly rodiča. S deťmi sa treba rozprávať o nezdravej filmovej tvorbe, ktorá nie je skutočná. Od malička treba byť deťom príkladom ako rodič a ukazovať zdravú sexualitu. Prirodzene sa rozprávať a mať hlboký vzťah s našimi potomkami. Záverom je, že mobilný telefón a internet deťom dáva možnosť sledovať pornografiu. Rodičia by si mali zvážiť aké je to závažné k založeniu ich budúceho vzťahu a rodiny.

                        Kto je to je doktor Martin Jan Stránsky, ktorý už dlhé roky vystríha pred digitálnou dobou a zobrazovacími médiami? Kedy budeme vedieť, že naše súčasné konanie nahrádzania rodičovstva zobrazovacími médiami má negatívny vplyv na naše maloleté deti. Je veľkou pravdou, že sa objavujú čoraz častejšie deti so špeciálnymi potrebami. Sú zaregistrované mnohé nové diagnózy, ku ktorým treba špeciálneho pedagóga, detského psychológa. Podľa doktora Stránskeho je nadmerné pozeranie zobrazovacích médií veľmi deštruktívne pre vývoj mozgu. Vývoj detskej neurónovej siete a mozgových trás je veľmi ohrozený, pokiaľ deti necháme hodiny bez dozoru pozerať obsahy z internetu. Detský mozog sa nedokáže vyvinúť, a tak vznikajú poruchy, ktoré dieťa budú obmedzovať počas celého života. Dáva taktiež do pozornosti takzvané sociálne siete, ktoré sú tvorené najinteligentnejšími ľuďmi na zemi. Je to miesto, kde sa stávame závislými. Kde si premárnime náš život naháňaním nezmyselných vecí. Výsledkom je maximálne znížiť čas detí pri televízii či monitore. Do veku dvoch rokov úplne. Potom len v obmedzenom režime a pod dozorom rodiča. S vyšším vekom môžeme povoliť a dovoliť deťom pozerať filmy a rozprávky, ktoré my poznáme a vieme aké majú posolstvo.  Deti a tínedžeri by nemali byť na sociálnych sieťach. Treba sa stretávať v živých komunitách a tráviť tak čas spoločne hrami a rozhovorom.

                         Je skvelé, že existuje materská škola, kde učiteľky dokážu napraviť mnohé zanedbané zručnosti detí. Bolo to tak odjakživa, pokiaľ rodičia mali iné priority ako výchova a starostlivosť. Nie nadarmo Ján Ámos Komenský navrhol školský systém vzdelávania tak ako ho používame dodnes.  Najdôležitejšie obdobie pre vývoj dieťaťa je od 0-6 rokov a zastrešuje ho matka. Pokiaľ tam táto možnosť nie je splnená, zastrešia ho materské školy. Problém nastáva od prvého ročníka základnej školy, kedy deti ostávajú samé v systéme učenia a pokiaľ im k tomu pribalíme mobilný telefón je to priama cesta k problému s učením.

                            Do školy telefóny NIE! Na základnú školu telefón nepatrí. V tomto veku nie je potrebný. Základná škola je miesto na rozvoj a učenie mozgu. Je to miesto, kde sa máme rozprávať v komunitách, čítať si príbehy a knihy a veľa diskutovať o obsahoch. Vytvárať si kritické myslenie a rozvíjať naše skúsenosti dopĺňaním o jemnú motoriku písania. Nie je čudo, že najlepšie školy, aké môžete dnes vo svete nájsť nie sú digitálne. Sú to školy tradičné, kde jednoducho píšu perom, čítajú knihy a rozprávajú sa bez mobilných telefónov v ruke. Takže deťom do ruky telefón s internetom nepatrí do 15 rokov! Použite radšej tlačítkový telefón alebo hodinky s telefónom, aby ste sa s deťmi dohodli, kde sú.  S telefónom sa dnes deti cítia osamelo a smutne. Ide o fenomén doby, kde sú všetci spojení v pseudo sociálnych sieťach, ktoré sa tak iba tvária. Je to oblasť klamstva a prehnaných životných osudov, ktoré nás nútia byť súčasťou, aby sme neboli vynechaní. Vytváraním pseudo-reality dnes unikajú deti z reálneho života do online sveta. Takýto život nemá zmysel a častokrát musí zasahovať Martina Bobuľová. Detská psychologička, ktorá to má dnes ťažké. Má veľa prípadov detí, ktoré po „covidovej dobe“ nevedia nájsť správny smer. Narastá množstvo úzkostí a depresií. Telefón s internetom je priama spojnica k šikane a ubližovaniu. Sociálne siete a komunikácia cez písmenká a emotikony spôsobili to, že deti nevedia komunikovať a nevedia používať emócie. Čo je to za nástroj ten telefón? Komunikácia je základom na vyriešenie akéhokoľvek problému. Závislosť na počítačových hrách a sieťach je dnes alarmujúca. Zahoďme smart telefóny! Vedú nás k hlúpnutiu a netolerancii. Prvé náznaky badáme už dnes v roztrieštenej spoločnosti. 

                                Ján Škoviera vie, čo sú to neurónové siete a kam to povedie, pokiaľ stratíme schopnosť inteligencie a kreativity. Umelá inteligencia ako nový nástroj prinesie nové možnosti v práci s internetom. Je to skvelý nástroj na podvody. Ako ochrániť deti pred takýmto niečím? Iba ich naučiť kritickému mysleniu. Programy umelej inteligencie by mali byť barličkou v pomoci pri práci a v škole. Dnes však vidíme, že vyhľadávač a umelá inteligencia sú hlavné vo vytváraní obsahov. Žiaľ bez predchádzajúcich skúseností nedokážeme vytvoriť nič hodnotné. V škole máme mozog a naše myslenie naučiť byť tvorivé, umelecké, kreatívne. Nejde to bez bolesti! Preto používanie barličiek je ničenie našich príležitostí.

                                 Ak si niekto myslí , že telefón iba berie čas, robí nás závislým, nie je to tak. Žiaľ je tam ešte ďalší fenomén. Mediálna manipulácia, influencer marketing  ako aj hrozba ožiarenia cez 5G siete. Sú to témy, ktoré prispievajú k nášmu duševnému ako aj telesnému zdraviu. Je fakt, že množstvo srdcových chorôb u detí vzrástlo enormne. Môže za to svet marketingu, ktorý ponúka skvelé nápoje a potraviny. Keď beriem do úvahy, že všadeprítomné aktuálne správy pomáhajú zlepšovať náladu na každom kroku už k tomu stačí len 5G sieť, ktorá pri extrémne rýchlych prenosových výkonoch pôsobí ako mikrovlnka, nemôžem nájsť veľa pozitívneho, čo digitálne prostredie môže ponúknuť.

                                  Telefón a internet je dobrý sluha ale zlý pán. Pomáha v rôznych situáciách a má mnoho skvelých funkcií. Žiaľ dnes je pre deti a dospelých často iba pánom. Vypnime ho! Venujme čas rodine, kamarátom, prírode. Hrajte sa na ihrisku. Nájdite si živú komunitu.

                                                                                                       Život je veľmi krátky na to, aby sme mali čas na telefóny a sociálne siete.

 

Pozrite si ponúkané videá a spravte si svoj názor na túto problematiku:

Erik ELEK
Martina VAGAČOVÁ
Jan STRÁNSKÝ
Lívia Halmkan
Martina BOBUĽOVÁ

1. RODIČIA SÚ KĽÚČOM K VÝCHOVE ( Martina Vagačová)

            Najdôležitejšia úloha v živote rodiča je výchova a jeho poslanie je sprevádzať deti tak, aby boli samostatné, kriticky mysliace, dokázali sociálne komunikovať, mali úctu sami k sebe. Rodič predstavuje pre svoje dieťa vždy miesto, kde nájde bezpečný prístav v ťažkostiach, ktoré ho môžu zastihnúť. Z rodiča sa časom  stane prarodič a jeho úloha je pomôcť pri výchove ďalšej generácie. Cíti sa tak užitočný a má zmysel života. Jadrová rodina je pre dieťa to najdôležitejšie, aby sa cítilo bezpečne. Je to miesto, kde sa vždy bude cítiť doma, kde bude úprimne vypočuté a našou úlohou je ochraňovať ho kým sa osamostatní.   Vybudovali sme si svet, ktorý je pohodlný a umožňuje nám žiť americké ideály. S rozvojom digitalizácie komunikujeme inak, často si nerozumieme a vzniká veľa nedorozumení. Deti sa nám vzďaľujú a mnohokrát nedokážu správne reagovať na vypäté situácie vyplývajúce z našej výchovy. Dnešné deti komunikujú online, táto komunikácia však postráda neverbálnu zložku a tak vznikajú mnohé nedorozumenia. Deti strácajú schopnosť argumentovať a stávajú sa terčom šikany verbálnej ako aj digitálnej.

Mali by sme sa nad tým zamyslieť a tieto digitálne prostriedky deťom limitovať. Namiesto digitálnej pestúnky im dopriať nudu, stolovú hru, rozhovor a záujem o ne samé. Zvážiť potrebu mobilného telefónu, odsunúť jeho kúpu do čo naj najvyššieho veku. Ideálne do 14-15 rokov, aby sme predišli ich ublíženiu v digitálnom prostredí a rozvinuli inteligenciu ako aj emocionálnu zrelosť . Doprajme im, aby sa stretávali v skupinách detí a žili reálny život vonku a v prírode. Učme ich z kníh a doprajme im učiteľa namiesto digitálnej výučby.

Keď dieťaťu dáme do ruky vlastný mobil, zoberieme mu veľkú časť detstva a faulujeme ho tým aj v ďalekej budúcnosti. Vďaka počítačom a internetu máme prístup k všetkým vedomostiam histórie ľudstva, kontakt na najlepšie univerzity s online prednáškami, možnosť písať si a porozprávať s najmúdrejšími ľuďmi na planéte. 

Je tu však paradox, ktorý som našiel v knihe Slávky Kubíkovej  : POČÍTAČ + DIEŤA ≠ MYSLENIE

Ak potrebuje dieťa pracovať alebo učiť, raz za čas sa zabaviť  alebo komunikovať v skupinách môže použiť zariadenie vaše. Sme to my rodičia čo tvoríme ich budúcnosť a chránime ich pred ublížením.

#1 Rozhovor s Martinou Vagačovou

V prvom rozhovore sa dozviete, ako vychovávať deti, aby sme ich pripravili na digitálny svet s Martinou Vagačovou

Kedy dať do ruky dieťaťu telefón, ako docieliť, aby sa nám zverovali a informovali nás o tom, ako sa správajú na internetových sieťach. Ako ochrániť deti pred hrozbami digitalizácie? Vďaka nadácii ČSOB ponúkame projekt ochrana pred ublížením širokej verejnosti.

 

 

2. OTÁZKA: Kedy dať deťom mobil? !!!
ODPOVEĎ: Keď si myslíte, že je pripravené na PORNO! ( Lívia Halmkan Smiešna)

                  Lívia Halmkan = www.tlakovyhrniec.sk . Úžasná iniciatíva, ktorá otvára veľmi tabuizované témy. Ani netušíme, čo naše deti robia s mobilom v ruke.  Ku akým obsahom  sa dokážu dostať nielen vlastnou alebo aj cudzou zásluhou cez kamarátov alebo kamarátky. Lívia Halmkan a jej tím je skvelá partia, ktorá dokáže hľadať odpovede, aby sme my vedeli o tejto veľkej nástrahe online sveta. Štatisticky už 9-10 ročný chlapci a 11 ročné dievčatá vedia, čo je pornografia a už videli rôzne obsahy na túto tému. Mobilný telefón berie deťom mladosť. Je to fakt, ktorý sa nedá prehliadnuť. Je dôležité vedieť, ako vyzerajú jednotlivé fázy sexuálneho vývoja od detstva až po dospelosť, ako môžu rodičia svoje deti sprevádzať sexuálnym dozrievaním.
Rodič si môže všimnúť  prejavy detskej masturbácie, a či/kedy majú rodičia spozornieť ak masturbuje ich dieťa ešte pred pubertou. Cez internet deti častokrát dostávajú extrémne obsahy, skresľujúci pohľad na vzťah a sexuálny život. Majú nezdravé očakávania v nezrelom veku.

                    Tím tlakový hrniec sa angažuje na školách a prispieva osvetou v témach ako sú rodičovstvo, pornografia, tehotenstvo. Majú informácie z prvej ruky o tom, ako to v súčasnom školskom prostredí chodí a aké sú tie najaktuálnejšie hrozby.

#2 Video s Líviou Halmkan o téme ako pornografia ovplyvňuje naše deti

Rodičia sa chtiac či nechtiac dostanú do obdobia kedy v ich deťoch dozrie sexsuálny pud . Tieto debaty sú pre rodičov ťažké. Kedy začať a ako? Dnes telefóny predbiehajú detskú (prirodzenú) zvedavosť a vďaka pornu zdeformujú ich pohľad na vzťah a sex už v mladom veku. Pokiaľ máme záujem ich ochrániť a pomôcť im, aby ich manželstvo nedopadlo krachom po pár rokoch, mali by sme spozornieť a jednať v ich prospech aj tým, že im sťažíme prístup k pornu.

 

#2/2 Video s Petrom Pöthe a Líviou Halmkan

Peter Pöthe – detský psychoterapeut, o pornografii, sexuálnom dozrievaní a rodičovstve rozpráva o súčasnom pohľade na správanie detí a základ detského dozrievania. Pohľad na hľadanie spôsobu komunikácie intimity so svojimi deťmi.

 Dôležité je byť blízko svojich detí. Byť im vzorom vo vzťahoch a rozprávať sa otvorene o potrebách. Dievčatá sa identifikujú cez mamy a chlapci cez otcov. Je jasné, že príde potreba vysvetliť niečo o sexualite. Tieto debaty sú pre rodičov ťažké. Kedy začať a ako?

 

3. Obrazovky nám bránia komunikovať!

             Komunikácia je základ riešenia každej ťažkosti nášho života. Od roku 2012, kedy nastal boom digitálnej revolúcie, sme začali komunikovať cez obrazovky a časom sme zabudli hovoriť priamo človeku do očí. Sociálne siete sú vytvorené tak, aby nás pohltili a už sa im nedokážeme vyhnúť. Vytvárajú silnú závislosť, ktorá pramení z našej potreby niekam patriť a niečo znamenať. Tak veľa priateľov a deti sa cítia osamelé. Nielen deti ale aj my dospelí cítime čoraz väčšiu samotu vo svete, kde mobilný telefón ponúka cez sociálne siete pomyselné priateľstvá a tlak na individuálny život a vlastný úspech. Už dávno sme zabudli žiť v komunitách, kde si navzájom pomáhame a dokážeme pracovať na spoločnom cieli. Snažme sa vychovať zdravú generáciu, ktorá dokáže spolu hovoriť a riešiť konflikty tak, že bude spolu verbálne hovoriť z očí do očí. Mediálny svet a sociálne siete vytvárajú jednostrannú individualistickú pravdu. Polarizujú spoločnosť, ktorá sa nevie porozprávať a nájsť súlad v názoroch. Predhadzujú nám len osoby, ktoré súhlasia s naším radikálnym názorom a vytvárajú pocit kolektívnej sily, ktorá nás v tom utvrdzuje. Mobilné telefóny oberajú deti  aj dospelých o čas, ktorý môžu tráviť spoločne v prírode, pri aktivitách a koníčkoch pomáhajúcich utužiť ich vzťah. Posnažme sa odstrániť deťom telefóny z domáceho prostredia, ako aj zo škôl. Doprajme im hru. Doprajme im čas na rozvoj komunikačných zručností, aby si vybudovali empatiu do budúceho života. Rodičia zohrávajú vždy kľúčovú úlohu vo výchove. Je to najdôležitejší cieľ ich života – vychovať svoje deti. Je to vidieť v čase investovanom do výchovy a do detí všeobecne. Niektorí rodičia dokážu vytvoriť umelecké diela, ktoré dokážu kriticky myslieť, empaticky komunikovať, správne sa rozhodovať a učiť novým úlohám.

#3 Video s Martinou Bobuľovou

       Detský psychológ je dnes profesia, ktorá je veľmi vyťažená. Nemá núdzu o zranené a traumatizované deti. Čo vytvára nesmierny tlak na deti? Od roku 2012 je to digitálna doba a trendy s tým spojené. Deti nedokážu odolávať týmto hrozbám, keďže ich vytvorili najväčšie mozgy našej doby. Cítia sa osamelo a depresívne. Nie je čudo, že počet samovrážd detí rastie. V dnešnom svete blahobytu a nesmiernych možností sú rezignované .

Jediná rada na zníženie úzkosti detí je odloženie mobilných telefónov. Odstránenie tohoto nástroja z ich života. Rodičia by mali ísť príkladom a vytvoriť priestor na rozhovor a spoločné zážitky. Tým môžeme potrebe pomoci detského psychológa predísť.

 

 

4. NAŠE DETI HLÚPNU !!! ( Martin Jan Stránský )

             Človek si nedokáže uvedomiť dopady digitálneho sveta, pokiaľ ich má pred sebou od malička. Dnes je úplne bežné, že deti od útleho veku pozerajú zobrazovacie médiá zakaždým, keď prejavia plač, hnev, chuť sa hrať s dospelým. Rodičia majú pocit, že ich deti sú spokojné a tiché. Majú ich zavreté v detskej izbe, ležiace v postieľke s detskou ochranou pred nesprávnym obsahom z youtube. Takto trávia svoje dni a svoje detstvo dnešné digitálne deti. Dokážu ovládať smart zariadenia a rodičia si myslia, že sú šikovné, hotoví malí IT odborníci.

               Už sa však objavujú prvé náznaky, že to nebude taká správna voľba zamestnávať digitálnu pestúnku. Že čas trávený za obrazovkami od útleho detstva prináša konzumentom obsahu nemalé komplikácie. Poruchy reči, pozornosti, poruchy spoločenských zručností a empatie, závislosti a iné prejavy, ktoré sú zjavné ešte v predškolskom veku.

                Deti sa pričinením rodičov stávajú menej inteligentnými a ich detský mozog sa nedokáže naplno vyvinúť.  Zapríčiňujú to zobrazovacie médiá, cez ktoré ich nielen zabávame ale aj učíme. Nie sú to len nepodložené tvrdenia a strašenie . Dlhé roky tento fenomén skúma MUDr.  Martin Jan Stránský, americký neurológ z českými koreňmi. Pán Stránský dlhodobo prednáša a približuje dopad moderných technológií na vývin mozgu a duševné zdravie. Momentálny trend a vývoj spoločnosti nazýva DE(EVOLÚCIA). Žiaľ na vrchole Nášho technologického rozvoja nastáva opačný trend vývoja ľudstva. Vychovávame generáciu, ktorá môže byť tá posledná. Deti sú dnes nešťastné, emocionálne nezrelé, duševne atakované zo všetkých smerov. Nedokážu sa sústrediť na učenie, prácu, vzťahy. 

                   Ponúkam osobu Martina Jána Stránskeho a jeho nespočetné videá a rozhovory, ktoré si môžete napozerať a spraviť si vlastný obraz o digitálnych zobrazovacích médiách a ich dopade na neurologický vývoj našich detí. 

Video s Janom Stránským

Martin Jan Stránský je veľmi zaneprázdnený človek a rozprávať sa s ním o týchto témach z mojej iniciatívy neprinesie viac informácii, ako keď si nájdete jeho videá a texty na internete.

Digitálne technológie sú veľmi toxické pre ľudský mozog.  Mozog sa nevyvíja správne a vznikajú rôzne poruchy, ktoré vedú k slabším výsledkom v škole a špeciálnemu prístupu k deťom. Nedokážeme vychovať samostatných, tvorivých, zdravých potomkov, ktorí zodpovedne prevezmú riadenie našej spoločnosti a vychovajú ďalšie generácie. Je toto cesta, ktorá vedie k nášmu koncu?

 

 

5. Materská škola napráva to, čo rodičia zanedbali

          Čo sa stane, ak je dieťa v domácom prostredí atakované digitálnymi médiami? Ako spomína Neurológ Martin Jan Stránsky, je to zásadné na vývoj mozgu dieťaťa. Náš školský systém je rozdelený podľa Jána Ámosa Komenského do výukových cyklov. Výchova matky (materská škola), základná škola, stredná škola, vysoká škola, cestovanie a spoznávanie sveta. Stretol som sa s učiteľkami materskej školy, aby sme sa porozprávali o možných vplyvoch digitálneho prostredia na deti, ktoré prichádzajú do škôlok. Som rád, že v tomto prostredí výchovy je málo digitálneho vplyvu a vyučuje sa tradične čítaním, rozprávaním a hrami.

#4 Video s učiteľkami materskej školy Bernolákova 1, Šaľa

Deti dnes môžu od rodiča od pol roka dostať do ruky tablet alebo mobil. Ako to potom vplýva na ich vývoj. Aké prídu do materskej školy? Je vidieť rozdiel teraz a pred 12 rokmi, keď sme tu nemali tento vplyv?

V našej hektickej dobe je časté, že mamičky a rodičia siahnu po pomocníkovi novej doby. Je to tablet alebo mobil a rozprávka, ktorá zabaví detičky efektívne na dlhé hodiny.  Aký to má na ne vplyv, keď prídu do materskej školy? Som rád, že negatíva dokážu skvelé učiteľky zvrátiť a pomôžu deťom v napredovaní a získavaní zručností potrebných do života. Aký je ich názor na digitálnu dobu sa dozviete v našom videu.

 

 

6. Zničí umelá inteligencia kreativitu?

          Chat GPT alebo iné pomôcky, ktoré sa objavili, prinášajú nový spôsob práce a zábavy. Dokáže vytvoriť video, fotografiu či text na základe nášho zadania a tak ovplyvniť mienku okolia. Čo je to vlastne umelá inteligencia? Je to vlastne správny pojem pre počítačový program? Umelá inteligencia alebo umelý intelekt (skratka UI resp. AI z angl. artificial intelligence) je všeobecne: simulovanie inteligentného riešenia problémov. Simulovanie znamená, že to je domnelá vec, ktorá sa iba tvári, že je inteligentná. Ján Škoviera jedenásť rokov pracoval ako vedec a pracoval na zlepšovaní umelej inteligencie, vlastne neurónovej siete. Podľa jeho vysvetlenia ide o skvelý nástoj na prácu a skrátenie času. Taktiež je to geniálny nástroj pre inteligentných ľudí, ktorí vďaka tomu majú nástroj k vytváraniu podvodov na rôzne skupiny ľudí. Pravdaže sa to týka aj našich detí, ktoré sú tak pod ohromnou paľbou z digitálneho prostredia. Naše deti by sme mali pred umelou inteligenciou chrániť. Umelá inteligencia nás oberá o kreativitu a kritické myslenie.

#5 Video s vedcom a odborníkom na umelú inteligenciu.

Ide nám o naše deti. Z digitálneho prostredia sa môžu na deti zosypať rôzne nástrahy vytvorené umelou inteligenciou. Vynikajúci sluha ale zlý pán. Podľa odborníka je to geniálny nástroj na vytváranie podvodov.

Deti a spoločnosť je pod vplyvom umelej inteligencie, ktorá v rukách šikovných ľudí dokáže neskutočne ubližovať. Ponúka skratkovité riešenia a u širokej verejnosti bude mať vplyv na ich kreativitu. Taktiež utrpí naše kritické myslenie pod množstvom vykonštruovaných videí a fotografií. Čo bude novou realitou budúcnosti?  Ako sa budeme správať ako spoločnosť pod paľbou digitálneho prostredia, ktoré bude denne zasahovať do rozhodovania? Stratia sa kreatívne povolania, bude potrebný lekár, psychológ, právnik? Bude naša spoločnosť iba spoločnosťou manuálne pracujúcich? Preberie za nás myslenie niekto iný?

 

 

7. Mali by sme spozornieť

           Iba nedávno sa v našej spoločnosti objavil dátový prenos mimo pevných káblov. Naše telá sme tak začali chtiac alebo nechtiac vystavovať elektromagnetickému žiareniu každý deň a na každom možnom mieste. Wifi, bluetooth a telefónne spojenia ktoré nás obklopujú. Nie je vidieť, nedá sa cítiť. Neuvedomujeme si ich prítomnosť, uvedomujeme si iba funkčnosť a vieme ju vnímať iba na základe ukazovateľov na našich mobiloch v pravom hornom rohu.
                    Existujú dva tábory vedcov. Tí, ktorí veria v ich neškodnosť a tí, ktorí varujú pred ich škodlivými účinkami. Existujú mnohé štúdie z minulosti, ktoré ale poukazujú na škodlivosť mikrovlnného žiarenia na ľudské telo. Sú to štúdie na prvé generácie sietí a elektromagnetického žiarenia. Telekomunikačné spoločnosti sa však pustili do úplne novej generácie prenosu dát, 5G siete. Nová technológia Vám za pár minút  stiahne film v HD kvalite, dovolí hrať náročné hry online. Vďaka jej rýchlosti sa dajú riadiť mnohé zariadenia a procesy založené na automatizácii a neurónových sieťach. Technológia je nová a výskumných štúdii málo. Vedci a odborníci tvrdia, že sú neškodné. Je to ale naozaj tak? 5G siete pracujú už s takými frekvenciami a energiou žiarenia, ktoré podľa niektorých skeptických vedcov poškodzujú rapídne možnosť regenerácie buniek a ničia DNA. Technologicky je potrebné vystavať nesmierne množstvo vysielačov a v sieti sme tak všetci. Každý má jedinečné vnímanie okolia a vonkajších vplyvov na náš organizmus. Ako budú naše telá reagovať na tak veľké elektromagnetické znečistenie?

Naše deti sú od mladého veku každý deň 24/7 vystavované elektromagnetickému žiareniu. Deti od 12 rokov telefón aktívne používajú minimálne 4
hodiny denne. S telefónom vstávajú a s telefónom zaspávajú. Sú vystavované vysokým dávkam žiarenia súčasných bezdrôtových sietí. Asi by som spozornel, 5G je podľa môjho názoru už veľmi veľa prenosovej energie s možným rizikom poškodenia buniek. Mali by sme si dať pozor, koľko času naše deti strávia pri tomto žiarení. Mali by sme vypracovať časový harmonogram pre naše deti ako dlho môžu používať mobilné zariadenia, aby sme minimalizovali ožiarenie. Prácu z mobilu smerovať na stolové zariadenie s pevným pripojením (káblom :)).  Na noc vypínať mobilné zariadenia na režim lietadla a znižovať tak žiarenie okolo nás. Možno tak pomôžeme ochrániť naše deti pred digitálnym prostredím a odvrátiť riziko vzniku zdravotných komplikácií.

Video k 5G sieťam (Aby sme zostali trochu nedôverčiví)

Sme obklopení žiarením bezdrôtových sietí a budovaním 5G sietí sa vystavíme ešte väčšiemu žiareniu rôznych frekvencií. Aj keď to my sami možno nechceme.

Proces budovania 5G sietí už započal. Mnohých z nás určite teší skvelá možnosť mať všetko stiahnuté rýchlosťou blesku. Vzniknú nové možnosti pre inteligentné zariadenia, ktoré nám zvýšia životné pohodlie. Telekomunikačná lobby je silná, len čas ukáže ako veľmi to zasiahne do zdravotných komplikácií ľudstva.

 

 

8. Chemická hrozba z internetu?

                       Viete čo vaše deti jedia a pijú? Pred veľmi krátkou dobou sa objavilo nové povolanie s menom Influencer. Kto je to influencer? Podľa citácie z internetu sú to  ľudia, ktorí si vybudovali reputáciu prezentovaním svojich znalostí, skúseností alebo záujmov v konkrétnej téme. Pravidelne publikujú príspevky na svojich sociálnych sieťach, a tým si získavajú veľké množstvo fanúšikov angažovaných v danej problematike, ktorí sa nechávajú ovplyvniť ich názormi.

Slovo influencer pochádza z anglického slova „influence“, čo znamená vplyv. Influencer je osoba väčšinou verejne známa, ktorá má vplyv na istú skupinu ľudí – svojich priaznivcov, resp. sledovateľov. Je pre nich vzorom, pomáha im pri rozhodovaní (napr. nákupnom), ale aj v osobnom živote. Influencerom môže byť herečka, spevák, známa športovkyňa a pod.  Takže to je verejne vážená osoba, ktorá má najlepší názor na konkrétnu vec. Tento nový spôsob dokonale využili spoločnosti, ktoré predávajú svoje produkty cez takéto výnimočné osoby. Volá sa to influencer marketing.

Prístup na internet a sledovanie videí influencerov dokáže radikálne meniť spotrebiteľské myslenie vašich detí. Nie je vôbec tajomstvo, že smetné koše v školách a pri školách sú plné plechoviek od kofeínových nápojov a nápojov zvyšujúcich športové výkony. Žiaľ, musím konštatovať, že pravidelné pitie takýchto nápojov zásadne mení metabolizmus našich detí. Narúša spánkový režim, čím zásadne ovplyvňuje učiace možnosti detského mozgu. Nehovoriac o tom, aký majú vplyv na zažívanie a kardiovaskulárny systém detského teľa. Na základnej škole dieťa bežne pije nápoj s 200mg kofeínu denne. Nie je tu len riziko srdcových chorôb ale aj veľké riziko pre zdravý chrup, keďže nápoje radikálne ničia zubnú sklovinu.

                  Taktiež tu máme fenomén potravín a potravinových doplnkov výživy z celého sveta ako sú špeciálne chipsy, ázijské a americké jedlo. Influenceri s úmyslom zaujať ochutnávajú všemožné produkty, ktoré naše deti chcú taktiež konzumovať s predstavou, aké je to úžasné a skvelé. Žiaľ, tieto potraviny sú často plné chemických aditív, ktoré zabezpečujú ich trvanlivosť a zvýrazňovanie rôznych exotických chutí a ich atraktivity.

                     Sledovanie influencerov nie je zdravé pre vývoj detí a mládeže. Vytvárajú klamné a zavádzajúce reality, ktoré deti nedokážu odlišovať a vzhliadajú ku životnému štýlu svojho hrdinu. Určite je veľmi dôležité, najmä kým deti nemajú vybudované zdravé kritické myslenie, vyhnúť sa sociálnym platformám, ktoré ovplyvňujú ich názory.

                         Taktiež sa rôzne zárobkuchtivé skupiny snažia vymýšľať všemožné chemické látky meniace vedomie. Veľkým súčasným strašiakom je chemická látka HHC, ktorá je syntetizovaná varianta marihuany. Existujú online predajne a automaty, kde sú ľahko dostupné. Česká republika už pristúpila k zákazu od 31.3.2024 ale na Slovensku je táto látka zatiaľ ľahko dostupné našim deťom.

                             Snažme sa kontrolovať koho naše deti sledujú na internete. Je dôležité vedieť o konzumných návykoch našich detí, aby sme vedeli zabezpečiť zdravý psychický aj fyzický vývoj a ochrániť ich v tomto dôležitom období.