19. Zbor Šaľa je registrovaný príjemca podielu zo zaplatenej dane. Takto získané prostriedky tvoria významnú časť financií, ktoré máme k dispozícii a umožňujú nám napĺňať našu víziu výchovy detí.

Ak sa rozhodnete prispieť, postup je nasledovný:

Zamestnanci vyplnia (alebo si u svojho zamestnávateľa nechajú vyplniť) dve tlačivá (kliknutím na link sa tlačivo otvorí na novej karte, kde si ho môžete stiahnuť):

Následne je potrebné vyplnené tlačivá najneskôr do konca februára odniesť/poslať na príslušný daňový úrad.

SZČO a právnické osoby poukazujú podiel daní priamo v daňovom priznaní. Lehota pri SZČO a právnických osobách sa riadi termínmi podania daňového priznania.

Potrebné údaje o našom zbore:

19. Zbor Obojživelníkov Šaľa, o.z.
Družstevná 396/3
Šaľa 92701
IČO: 00598721/8026

ĎAKUJEME! VĎAKA VÁM RASTIEME