Sledujte nás aj na sociálnych sieťach
TRITON vyvrcholil spoločným týždňom na vode

02.09.2023 EM a Slniečko absolvovali TRITON

Vodácky výcvik kadetov Námornej Akadémie Vodných Skautov (NAVS) vyvrcholil spoločným týždňom v Seredi. Tento kurz vodných skautov sa nazýva TRITON. Konal sa od 25.8. do 1.9.2023. Na kurze sa  z celého Slovenska stretli vodní skauti v troch kategóriách. Boli prítomní kadeti kormidelníckej školy, dôstojníckej školy a kapitánskej školy. Spoločne zažili program zameraný na prax, aby si upevnili svoje vodácke vedomosti a vedeli rozvíjať svoje domovské prístavy (zbory).

Za Šaľu úspešne absolvovali kurz TRITON budúci kormidelník Slniečko, (Hanka Ježová) a budúci kapitán EM (Erik ELEK). Spoločne nás ešte čaká záverečné preverenie našich zručností na plavárni a záverečné skúšky.

Spoločne  v skvelom zázemí skautov zo Serede sme zažili veľa skvelých zážitkov, splavov na rieke Váh a tréningov na Vodnom diele Kráľová. Prešli sme si vytrvalostným plávaním, ovládaním a záchranou  kanoe pred potopením a prevrátením. Plachtenie plachetníc a ovládanie motorového člnu. Taktiež sme zažili mnoho prednášok zameraných na prvú pomoc, kritickú komunikáciu, stresové situácie, právo a mnoho ďalšieho. Mali sme aj veľa workshopov k výrobe lodí a plachetníc.

Kurz TRITON je skvelým zážitkom a poznaním, za ktorý sme veľmi vďační realizačnému tímu NAVS. 

Tímu NAVS tri krát B.R.A.V.O.!

SKAUTINGU ZDAR!

Pár fotiek nájdete v našej galérii.

príspevok od Erik ELEK – EM, dňa 03.09.2023

 

IMG_20230830_100933030_MFNR(1)

FOTO zdroj : Erik ELEK

Mesto Šaľa podporilo naše športové aktivity

28.08.2023 Mesto podporilo našu činnosť

Tento rok sme sa ako skauti uchádzali o podporu mesta Šaľa. Zamerali sme sa na rozvoj nášho vodáckeho športového napredovania. Našou snahou je podporiť pohybové aktivity skautov a to vodnou turistikou a plachtením. Na naše aktivity nám mesto prispelo sumou 200€.

V mene skautov za podporu ďakujeme.

SKAUTINGU ZDAR!

príspevok od Erik ELEK – EM, dňa 28.08.2023

 

Mesto Šaľa

FOTO zdroj :www.sala.sk

Letný tábor skautov 19. Zboru Šaľa

15.07.2023 Šalianski skauti putovali Považím

Vyvrcholením skautského roku je tradične spoločný tábor skautov a skautiek. Tento rok sme absolvovali netradičný pochodový tábor v dátume od 09.07. do 15.7.2023. Náš tábor sa niesol v duchu cesty za prameňom. Hlavne za prameňom poznania a keďže sme Šaľania a máme blízko v vodnému skautingu pravdaže sa chceme naším putovaním dostať aj  k prameňu Váhu.

Naše putovanie je rozdelené na dva roky. V aktuálnom roku sme zažili mnoho skvelých zážitkov a skončili našu púť meste v Považská Bystrica. 

Počas týždňa sme zažili múzeum Holokaustu v Seredi, Západoslovenské Múzeum v Trnave, Balneologické múzeum v Piešťanoch, Trenčiansky hrad a lanový park Tarzánia. Skvelé kempovanie a kúpanie na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom ako aj skvelé kempovanie a turistiku v Manínskej tiesňave. Naše putovanie sme zavŕšili skautským sľubom a privítali sme medzi skautami nových bratov a sestry.

Budúci rok nás čaká pokračovanie z mesta Považská Bystrica. Už teraz sa tešíme na náš tábor leto 2024.

Pár fotiek z putovania nájdete v našej galérii.

SKAUTINGU ZDAR!

príspevok od Erik ELEK – EM, dňa 21.07.2023

 

 

 

hdr

FOTO zdroj :Erik ELEK

Zapojili sme sa do letnej zbierky potravín TESCO

16.06.2023 Šalianski skauti zbierali potraviny v TESCO pre núdznych ľudí 

Sme radi, že spoločnosť Tesco a Slovenská katolícka charita dospeli k rozhodnutiu a vytvorili ďalšiu možnosť pomoci núdznym ľuďom v regiónoch Slovenska. Vytvorili spoločne Letnú zbierku potravín.

Tá sa konala v dňoch 16. a 17.6.2023 v 56 prevádzkach Tesco na Slovensku.  Mottom, ktorým sa táto zbierka niesla, je „V rodine sa vždy delíme“ a pomoc, ktorú sme získali sa posunula zraniteľným skupinám našej spoločnosti.

Kam smerujú darované potraviny?
Všetky darované potraviny a produkty osobnej hygieny odovzdá Tesco zapojeným charitatívnym organizáciám: Potravinovej banke Slovenska a Slovenskej katolíckej charite. Vaše dary sa tak dostanú k tým, ktorí ich najviac potrebujú, a to osamelým seniorom, rodičom samoživiteľom, ľuďom bez domova a ďalším, ktorí potrebujú pomôcť.

Piatok sa Skautom zo Šale podarilo vyzbierať 204 kg potravín za sumu 603€.

 

Všetkým skautom, ktorí sa zúčastnili zbierky ďakujeme za ich nezištnú službu komunite!

SKAUTINGU ZDAR!

príspevok od Erik ELEK – EM, dňa 21.06.2023

 

 

IMG_20230616

FOTO zdroj :Erik ELEK

Príchod novej vizuálnej identity v Slovenskom skautingu

Nová vizuálna identita bola vytvorená marketingovou agentúrou Kreativ gang s cieľom osviežiť a modernizovať vizuály, ktoré sú spojené so skautingom. Slávnostné predstavenie novej vizuálnej identity spojené s diskusiou moderovanou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou prebehla 11. mája o 17:30 v priestoroch Novej Cvernovky v Bratislave.

Nová vizuálna identita pôsobí moderne, sviežo a dynamicky. Je oveľa vhodnejšia do modernej digitálnej komunikácie. Nové logo zobrazuje zjednodušenú podobu skautskej ľalie v modro-žltom prevedení vychádzajúcom zo súčasných farieb skautského znaku Slovenského skautingu. Tieto farby zároveň podčiarkujú veselosť a chuť do života členov Slovenského skautingu spolu so stálosťou a dôveryhodnosťou skautského hnutia s vyše stodesaťročnou tradíciou. Hoci už skauting existuje takú dlhú dobu na území Slovenska, skauti a skautky chcú v každej dobe kráčať s dobou.

Idemtita by sa mala zmeniť do rovnakej podoby pre všetky zbory na Slovensku, aby tak bolo hnutie jednotné a ľahko identifikované verejnosťou.

Veríme, že sa Vám nová identita bude páčiť a spoločne sa posunieme na novú úroveň.

príspevok od Erik ELEK – EM, dňa 13.05.2023

Skautingu ZDAR!

FOTO zdroj : skauting.sk

Dril s veľkým D

Triton v druhej časti s názvom dril

V Žiline sa stretli účastníci a inštruktori druhého vzdelávacieho víkendu vodných skautov.

V dátume od 28.4. -1.5.2023 sa stretli budúci kapitáni a dôstojníci. Táto druhá časť bola s názvom dril a naozaj to bol dril. V priebehu víkendu sme zažili okrem mnohých školení a prezentácii aj výcvik na divokej vode športového kanála kanoistov a kajakárov. Tu sme trénovali správanie, sebazáchranu a záchranu. Taktiež sme absolvovali výcvik na kanoe splav okolo Strečna do Žiliny.

Celý víkend bol jeden veľký zážitok pre budúcich kapitánov ako EM a dôstojníkov. Spoločne sa mali možnosť spoznať.

Spoločne sa opäť stretnú v letnej časti za účasti kormidelníkov, s ktorými strávia 10 dní.

príspevok od Martina Eleková – Mäta, dňa 05.05.2023

Skautingu ZDAR!

FOTO zdroj : Tím Triton

Otváranie vôd Hronu!

V Banskej Bystrici sa stretli skauti z Trenčína, Bratislavy, Serede, Šali, Senice a domáceho prístavu, aby spoločne otvorili vody a splavili úsek Banská Bystrica – Zvolen.

Skautskí vodáci zo Slovenska sa stretli v Banskej Bystrici cez víkend 21.4. -23.4.2023

Túto krásnu víkendovú akciu naplánoval brat Šerpo,  Miroslav Škorupa, a spoločne s podporným tímom z Bystrice pripravil pekný program plný zážitkov. Program začínal v piatok večer, kedy sa zišli posádky v klubovni skautov na Sásovej. V sobotu hneď skoro ráno začali svoj program pri rieke Hron. Na odomknutí vody sa zišlo viac ako 130 skautov. Otvorenie vôd prebehlo ako divadelné predstavenie skautov z Banskej Bystrice. Následne sme sa nalodili a v dvoch skupinách, nafukovacie lode a plastové lode, sme sa vybrali do Zvolena po rieke Hron. Čakala nás jedna zástavka na obed a po piatich hodinách sme dorazili do mesta Zvolen. Po ceste v rámci programovej hry sme pozbierali odpad z povodia rieky. Večerná dobrá nálada a guláš potešili našich skautov ako aj vodcov. Nedeľňajšia mestská hra zorganizovaná Šerpom a jeho tímom hľadania pokladu v meste Banská Bystrica bola krásnym ukončením víkendovej akcie.

Už teraz sa tešíme na budúcoročnú akciu a šepká sa, že by mohla byť v zázemí skautov Trenčína.

Ďakujeme Všetkým za skvele strávený spoločný splav.

príspevok od Erik ELEK – EM, dňa 26.04.2023

Pár fotiek v našej galérii.

Skautingu ZDAR!

FOTO zdroj : Lacetka Barbakan

Posádka pádla zachraňovala!

Kurz záchrany pri športe

Členovia posádky pádla sa  zúčastnili skvelého školenia, ktoré organizovali naši Šaliansky kolegovia z klubu rýchlostnej kanoistiky. Školenie zastrešili dobrovoľníci z civilnej obrany, profesionálny vodný záchranári. Oboznámili sme sa so zásadami prvej pomoci a zamerali sme sa na úrazy spojené so športom  a vodným prostredím. Na figurínach sme si vyskúšali rôzne techniky zásahu. Taktiež sa kadeti zapájali ako figuranti kde si skvele nacvičili polohy a opatrnosť pri podávaní prvej pomoci. Za skauting sa zúčastnili Lučo, EM, Jerry, Tete, Obuvák a Baba.

Účastníci sa zhodli o kvalite školenia a už teraz sa tešia na kurz vodnej záchrany v bazéne na ktorom sa predbežne dohodli aj so záchranármi.

Ďakujeme Všetkým za skvele strávené nedeľné dopoludnie.

príspevok od Erik ELEK – EM, dňa 26.03.2023

Pár fotiek v našej galérii.

Skautingu ZDAR!

FOTO zdroj : Erik ELEK

Vlci a chobotničky na kurze!

Naši skauti na 8 hodinovom kurze záchrany  

V Piešťanoch v sobotu 18.3.23 sa uskutočnil 8 hodinový zdravotnícky kurz pod vedením Janky Jánošíkovej (Jane). Na tomto kurze sa z 19. zboru zúčastnili Hanka, Marlenka, Basic, Gandalf, Evelino a Karči. Naši skauti z družín Chobotničky a Vlci.

Naučili sa ako pomôcť v rôznych situáciách pri drobných úrazoch a ako sa zachovať pri závažnejších nehodách. Účastníci si kurz chválili a uznali jeho potrebu pre ich ďalšie fungovanie skautov. Perfektne zvládli cestu do Piešťan a späť.

Chválime ich a držíme palce do ďalšieho napredovania.

príspevok od Erik ELEK – EM, dňa 21.03.2023

Skautingu ZDAR!

 

 

FOTO zdroj : ZSSO

Dolná Tižina plná Slovanov!

Školenie Cassiopeia Táborový špeciál 2023

Cez víkend 17.3. až 19.3. sa v obci Dolná Tižina uskutočnilo školenie pre tých, ktorí sa venujú vĺčatám, deťom od 7 do 11 rokov. Názov školenia, ktoré sme spoločne zažili, sa volal Cassiopeia táborový špeciál.

Naši radcovia a lídri vlčiackych družín Slovenského skautingu  sa dozvedeli ako spraviť skvelý program vĺčatám na letných táboroch. Dozvedeli sa od skúsených lektorov ako riešiť rôzne situácie, s ktorými sa môžu stretnúť. Spoločne 40 účastníkov so 6 lektormi strávili krásne chvíle plné slnka a zábavy. Účastníci sa zišli z celého Slovenska. Školenie sa viedlo v duchu Slovanstva podľa odborky Slovan. Účastníkov viedli Svarog, Veles, Mokoša a iní bohovia. Veľa workshopov a hier spravilo skvelú atmosféru a zábavu. Víkend ubehol rýchlo a účastníci boli spokojní, že sa mohli zúčastniť.

Tím Cassiopeia ďakuje všetkým za skvelé chvíle, ktoré zažili a tešia sa na nové školenie Vĺča +, ktoré sa uskutoční o mesiac pri Púchove.

Pár fotiek zo školenia nájdete v sekcii galéria.

príspevok od Erik ELEK – EM, dňa 20.03.2023

Skautingu ZDAR!

 

 

FOTO zdroj : Tadeáš Uhnavý

TRITON vzdelávací program vodných skautov sa začal

Prvý spoločný predĺžený víkend odštartoval tohtoročné vzdelávanie vodných skautov. Triton je názov, ktorý spája do jedného tri skautské kurzy zamerané na vedenie detí a rozvoj vodného skautingu. Kormidelnícky kurz (radcovský kurz), Dôstojnícky kurz (líderský kurz), Kapitánsku lesnú školu (vodcovský kurz).

Z 19. Zboru sa tento rok zúčastňujú školení Erik ELEK (KLŠ) a Hanka Ježová (KK).

Prvá časť s názvom nalodenie odštartovala v skvelom zázemí Seredských skautov 82. Zboru pre budúcich kapitánov. Pod vedením NAVS a technickým zabezpečením Ivana Javora (Yogi), ktorý pripravil skvelé prostredie a vynikajúcu stravu pre kadetov kapitánskej školy.

Počas predĺženého víkendu sme prebrali množstvo prednášok zameraných na vodnú záchranu a riziká, meteorológiu, topografiu, technické zabezpečenie, praktické workshopy a mnohé ďalšie, s ktorými sa môžeme stretávať pri vedení vodáckeho zboru . Taktiež sme strávili deväť hodín v bazéne, kde sme sa učili správnym plaveckým technikám a vodnej záchrane.

Aj keď bol víkend náročný, my kadeti sme si ho užívali a obohatení o nové vedomosti a zručnosti sa tešíme na druhú časť s názvom dril. Ten sa uskutoční na vodnom kanáli v Žiline, kde si budeme drilovať svoje zručnosti na lodiach a raftoch. Tento dril sa uskutoční cez víkend od 28.4.-1.5.2023.

Kapitánski kadeti z posádky Kompas ďakujú inštruktorom NAVS (Supo, Markus, Maco, Škorica, Peťo) za skvelé prvé víkendové školenie a tešia sa na ďalšie.

Viacej o vodných skautoch sa dozviete na https://www.vodny.skauting.sk

príspevok od Erik ELEK – EM, dňa 13.03.2023

Skautingu ZDAR!


FOTO zdroj : Ivan Javor

SPORK je výchova našich nových radcov

Basic a Marlenka idú na radcovský kurz.

Tento rok sa radcovského kurzu pre suchozemských skautov a skautky zúčastnia Jakub Mačák a Mária Zaprelová.

Čaká ich viac víkendov, kde sa budú vzdelávať a naberať znalosti, aby mohli robiť program ako radcovia.

Prvý víkend sa uskutoční 3.-5.3.2023 v Prietrži, obec pri Senici.

Držíme im palce a budeme ich podporovať v ich skautskom napredovaní.

príspevok od Erik ELEK – EM, dňa 23.02.2023

Skautingu ZDAR!

 

FOTO zdroj : https://www.facebook.com/956150557754562/posts/2801879936514939/

TESCO 12. GRAND JE VYHODNOTENÝ

Ďakujeme našim priaznivcom za podporu.

 

12. edícia grandu pre podporu komunít je už vyhodnotená.
 
Zákazníci TESCO rozhodli a skauti zo Šale sa umiestnili na 3. mieste. Ďakujeme za podporu našich priaznivcom a podporovateľom. Získali sme dotáciu 300€ za ktoré vieme zabezpečiť vybavenie na letné táborenie.
 
Gratulujeme folkloristom k umiestneniu na 1. mieste.
 

príspevok od Erik ELEK – EM, dňa 20.02.2023

Skautingu ZDAR!

 

FOTO zdroj : Erik ELEK

Skautom zo Šale Vaše 2% z daní

Uchádzame sa o Vaše 2% z daní cez daňové priznanie.

 

Ďakujeme, že podporujete Skautské hnutie a prispievate tak k výchove detí a mládeže. Našou snahou je učiť deti k spoločenskej zodpovednosti a službe blížnym. Prinášame deťom množstvo zážitkov a ponúkame učenie sa hrou nielen v prírode.
 
Náš tím dobrovoľníkov, ktorí vzdelávajú vo svojom voľnom čase Vám ďakujú za každé euro, ktoré dostaneme.
 
S pozdravom
 
Martin KOLLÁR,
Štefan BONDOR,
Lukáš GREGUŠ,
Stanislava MARTINČEKOVÁ

Martina ELEKOVÁ,

Erik ELEK

Skautingu ZDAR!

 

 

príspevok od Erik ELEK – EM, dňa 07.02.2023

FOTO zdroj :Erik ELEK

Dokumenty na stiahnutie
Vyhlásenie 2%
Potvrdenie 2%
Spustilo sa prihlasovanie

Cassiopeia tím spustil prihlasovanie na táborový špeciál pre 40 účastníkov

 

  Kurz Cassiopeia táborový špeciál je určený všetkým, ktorí sa venujú vĺčatám a včielkam. Tvoria pre nich program, zábavu. Sú oporou vĺčat a včielok a chcú sa zlepšiť a inšpirovať.  Náplňou kurzu bude zážitkový program, motivačné finty a iné užitočné informácie primárne zamerané na letné skautské tábory, táborový život, etapové hry, bezpečnosť detí a pod.
 
Pokiaľ chceš zažiť super kolektív a naučiť sa niečo nové neváhaj sa prihlásiť.
 
👉 Kedy: 17. – 19. marca 2023
Zahájenie 17. marca o 19:30. Koniec 19. marca o 12:00.
👉 Kde: Základná škola Dolná Tižina
👉 Pre koho: minimálny vek účastníkov je 14+
👉 Cena: 30€
👉 Prihlasovanie je možné do 5. marca 2023 do 23:55
Informácie k platbe :
IBAN: SK98 1100 0000 0026 6008 0180
SWIFT/BIC: TATRSKBX
variabilný symbol: 325
konštantný symbol: 0558
poznámka: prispevok Cassiopeia Spec + meno💰 
 
Platbu je potrebné uskutočniť najneskôr do 12. marca 2023

 

príspevok od Erik ELEK – EM,  dňa  20.01.2023

FOTO zdroj :Teo Uhnavý

Ako robiť tábor vĺčatám ?

Cassiopeia tím plánoval vzdelávací kurz zameraný na tábor pre vĺčatá.

Cassiopeia táborový špeciál je kurz, ktorý je zameraný na tých, čo chcú vedieť ako tvoriť program pre vĺčatá a včielky na tábore.  Keďže je tábor vyvrcholením skautského roka a mnoho skautov sa teší na toto obdobie, je skvelé vedieť ako spraviť program na jeden ako aj dva prázdninové týždne.

Tím Cassiopeia sa stretol v Bratislave 14.1.2023 a spoločne naplánovali kurz, ktorý nás čaká v marci v obci Dolná Tižina v termíne 17.-19.3.2023. Ako člen tímu Cassiopeia môžem prezradiť, že sa kurz bude miesť v duchu odborky Slovan (Slovanstvo a mytológia) a čaká Vás mnoho skvelý tvorivých ako aj informačných blokov.

Ak máš chuť prísť a naučiť sa niečo nové budeme radi, keď sa prihlásiš. Tento rok je plánovaných 40 miest pre účastníkov.

Prihláška bude prístupná čoskoro na sociálnych médiách ako aj stránke SLSK.

Tešíme sa na teba!

Tím Cassiopeia

 

príspevok od Erik ELEK – EM dňa  15.01.2023

,

FOTO zdroj : Erik ELEK

Vybrali nás! 🙂

Zapojili sme sa do dvanástej výzvy TESCO

Zapojili sme sa opäť do novej výzvy a sme radi, že hodnotiaca komisia zaradila náš projekt medzi postupujúce. Sme v druhom kole výzvy TESCO “Vy rozhodujete, my pomáhame“.

Náš projekt je zameraný na táborové vybavenie pre skautov a skautky, ktoré im poslúži na spoločnom tábore. Špeciálne sa uchádzame o materiál na výrobu malých skautských stanov ktoré voláme podsada.

Sme nový zbor a doposiaľ nám vrúcne pomáhali skauti zo Serede z 82. Zboru. Na ich tábore sa môžeme zúčastňovať, keďže majú skvelé skautské materiálovo-technické vybavenie na tábor.  Rozhodli sme sa pre vlastné vybavenie a chceme začať práve podsadami.

Dúfam, že nás budete podporovať a po nákupe v TESCO hodíte žetón práve do nášho valca. Hlasovať môžete od 16.januára do 12.februára 2023.

Za vašu podporu Vám všetkým veľmi ďakujeme.

S pozdravom

Erik ELEK
Vodca 19. Zboru Skautov Šaľa

 

príspevok od Erik ELEK – EM dňa  08.01.2023

 
 
 
 
 

FOTO zdroj : Erik ELEK

2023

FOTO zdroj : Erik ELEK ( obrázok Vianoce, zdroj : https://quantumas.cz)

Betlehemské svetlo 2022

 

Do Šale prišiel vlak a priniesol symbol Vianoc

Dnes nám skauti vlakom priniesli Betlehemské svetlo do Šale. Od dnes až do Štedrého dňa sa oň budú starať, aby nám mohli priniesť krásnu a slávnostnú atmosféru narodenia Krista.

Jeho posolstvo je posolstvom nádeje, lásky a porozumenia univerzálnych hodnôt, spájajúcich ľudí. Je to krásny prejav, ktorý v týchto časoch pripomína potrebu svornosti, tolerancie a lásky.

O toto svetlo sa s Vami radi podelíme. Lučo, Jane, Sushi a EM plánujú jeho šírenie 24.12.2021od 11:00-13:00 hod. pri Lurdskej Jaskyni , sv. Margity na Trojičnom námestí. Pred kostolom na Nitrianskej ceste vo Veči budú svetlo rozdávať dobrovoľníci z Veči z radov farníkov.

Betlehemské svetlo bude k dispozícii k odpáleniu na pietnom mieste cintorína, kde si ho môžu návštevníci cintorína odpáliť a uctiť tak  pamiatku svojich milých zosnulých  plamienkom.

Pripojte sa aj vy a spravte si krásne Vianoce s pravým symbolom lásky a nádeje z Betlehema.

 

príspevok od Erik ELEK – EM dňa  17.12.2022

 

Mikuláš vo hvezdárni